CultuurPodium Bovensmilde collecteert online voor verduurzamingsproject

Monumenten strelen het oog en verrijken een gemeenschap. Zo draagt een monument als de Waterstaatskerk in Bovensmilde bij aan  het algemene welbevinden van inwoners. Naast rechten schept een monument echter ook plichten zoals onderhoud en beheer. Het CultuurPodium Bovensmilde is een project gestart om het monument te verduurzamen en zo dit oudste monument van Bovensmilde te behouden voor het nageslacht. Het meest kostbare onderdeel van het project betreft plaatsing van achterzetramen (binnen in de kerkzaal). Ook andere kleinere maatregelen zijn voorgesteld om op gas te besparen. Niet alleen willen we een fikse besparing realiseren maar ook een flinke verbetering van het comfort voor de vele gebruikers van het monument. Prins Bernard Cultuurfonds heeft en bedrag van 3500, – euro toegezegd. EnergieCooperatie Duurzaam Bovensmilde en omgeving adviseert over maatregelen en draagt waar mogelijk ook materieel bij. Andere subsidieverzoeken lopen nog. U kunt ook een bijdrage doneren via https://drenthe.oranjefondscollecteonline.nl/organisatie/stichting-cultuurpodium-bovensmilde.

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid direct via het eigen bankrekeningnummer van de stichting bij te dragen op NL16 RABO 0331 7808 95 t.n.v. Stichting CultuurPodium Bovensmilde onder vermelding van “Verduurzamingsactie”.

Meer informatie of vragen? Stuur dan een mailtje naar cultuurpodiumbs@gmail.com.