Verduurzamingsactie

Project verduurzaming

CultuurPodium Bovensmilde is dit jaar, 2019 een project gestart om het monument de Waterstaatskerk te verduurzamen.

Het CultuurPodium organiseert culturele activiteiten in de monumentale Waterstaatskerk. Ook is de kerk voor iedereen te huren voor tal van activiteiten zoals recepties, bruiloften, voorstellingen, lezingen en familiefeesten. Ook voor monumenten is er de noodzaak te verduurzamen. Het verduurzamingsproject waarbij onder andere achterzetramen geplaatst worden zal het comfort voor alle gebruikers verhogen. Daarnaast zullen de energiekosten voor gebruikers beheersbaarder blijven.

Het CultuurPodium Bovensmilde wil graag dat inwoners zich eigenaar van het monument voelen.  Monumenten strelen het oog en zijn een verrijking voor de gemeenschap. Maar naast de lusten voor de gemeenschap, zijn er ook de lasten voor diezelfde gemeenschap.

Bijdragen?

Wij roepen iedereen op bij te dragen aan het verduurzamingsproject, zoals particulieren als bedrijven in onze regio. Financieel steunen van dit project kan eenvoudig via de on-line collecte van het Oranjefonds. De helft van het ingezamelde bedrag komt direct ten goede aan het verduurzamingsproject. https://drenthe.oranjefondscollecteonline.nl/organisatie/stichting-cultuurpodium-bovensmilde. De helft van het ingezamelde bedrag komt direct ten goede aan het verduurzamingsproject.

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid direct via het eigen bankrekeningnummer van de stichting bij te dragen op NL16 RABO 0331 7808 95 t.n.v. Stichting CultuurPodium Bovensmilde onder vermelding van “Verduurzamingsactie”.