Nieuws

Monumetendag 2021

In het kader Open Monumentendag 2021 staat de Waterstaatskerk van Bovensmilde op 11 september van 10:00 tot 16:00 uur open voor bezoekers..

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek.

Open Monumentendag heeft in 2021 als landelijk thema Inclusie, “Mij monument is jouw monument”. Met dit thema wordt aangesloten bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Inclusive Heritage’.

Er is informatie van de Stichting Het Drentse Landschap als eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente van Bovensmilde en de Stichting CultuuPodium Bovensmilde als gebruikers en beheerders van het monument. Er zijn mensen aanwezig om uitleg te geven.

On-line mini concert

Everhard Beverwijk

Door de coronacrisis hebben we de activiteiten en de programmering van het Cultuurpodium moeten laten vervallen. Om u toch iets te bieden been we miniconcerten opgenomen. Deze zijn te bekijken en te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=Orsp2gj6VOY . Zet de link gerust door naar je eigen contacten waarvan je vermoedt dat ze dit leuk kunnen vinden. We willen een miljoen bezoekers! 

Wij hopen u weer bij ons najaar programma te mogen begroeten.