Nieuws

mobiele collecte van het Prins Bernard Cultuurfonds 2021

CultuurPodium Bovensmilde beheert namens het Drents Landschap de monumentale Waterstaatskerk aan de Hoofdweg in Bovensmilde. Een monument is een rijk bezit voor een gemeenschap maar schept ook verplichtingen. We willen als CultuurPodium Bovensmilde zoveel mogelijk Smildegers bereiken om bij te dragen aan behoud van dit monument voor de toekomst en het nageslacht. We hebben de mogelijkheid aangegrepen mee te doen aan de mobiele collecte van het Prins Bernard Cultuurfonds en ons daarvoor aangemeld. De collecte loop van 28 mei tot 5 juni. We zijn iedereen die wat kon bijdragen zeer erkentelijk!

On-line mini concert

Door de coronacrisis hebben we de activiteiten en de programmering van het Cultuurpodium moeten laten vervallen. Om u toch iets te bieden been we miniconcerten opgenomen. Deze zijn te bekijken en te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=Orsp2gj6VOY . Zet de link gerust door naar je eigen contacten waarvan je vermoedt dat ze dit leuk kunnen vinden. We willen een miljoen bezoekers! 

Wij hopen u weer bij ons najaar programma te mogen begroeten.