Nieuws

Monumentendag 2020

Deze kon helaas niet doorgaan vanwege Corona-maatregelen. Wel is er een on-line video gemaakt: https://youtu.be/5JRWVCK_psQ

Anjeractie CultuurPodium Bovensmilde

CultuurPodium Bovensmilde beheert namens het Drents Landschap de monumentale Waterstaatskerk aan de Hoofdweg in Bovensmilde. Een monument is een rijk bezit voor een gemeenschap maar schept ook verplichtingen. We willen als CultuurPodium Bovensmilde zoveel mogelijk Smildegers bereiken om bij te dragen aan behoud van dit monument voor de toekomst en het nageslacht. We hebben de mogelijkheid aangegrepen mee te doen aan de Anjeractie 2020 van het Prins Bernard Cultuurfonds. Deze vond in de afgelopen week plaats via Whatsapp. We haalden 316 euro op. Voor een eerste keer zijn we hier heel tevreden mee. Het gehele bedrag gaat naar het Drents Landschap en is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden voor onderhoud en exploitatie aan de monumentale Waterstaatskerk aan de Hoofdweg in Bovensmilde. We zijn iedereen die wat kon bijdragen zeer erkentelijk!

On-line mini concert

Door de coronacrisis hebben we de activiteiten en de programmering van het Cultuurpodium van april en mei moeten laten vervallen. Om u toch iets te bieden been we een miniconcert opgenomen. Dit is te bekijkenen beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=Orsp2gj6VOY . Zet de link gerust door naar je eigen contacten waarvan je vermoedt dat ze dit leuk kunnen vinden. We willen een miljoen bezoekers!  Het najaarsprogramma is inmiddels klaar en we hopen dit ook tot uitvoering te kunnen brengen. T.z.t. zal dit op de website geplaatst worden.

Wij hopen u weer bij ons najaar programma te mogen begroeten.