Nieuws

Mobiele collecte van het Prins Bernard Cultuurfonds 2021

Van 28 mei tot en met 5 juni doet CultuurPodium Bovensmilde mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De collecte is dit jaar voor de tweede keer mobiel, via appjes, mailtjes en social media. De opbrengst van de actie is voor de organisaties die actievoeren. CultuurPodium Bovensmilde voert actie om na de Corona-maatregelen haar activiteiten, zoals het organiseren van concerten en het onderhouden van het monument, de Waterstaatskerk van Bovensmilde.

CultuurPodium Bovensmilde beheert namens het Drents Landschap de monumentale Waterstaatskerk aan de Hoofdweg in Bovensmilde. Een monument is een rijk bezit voor een gemeenschap maar schept ook verplichtingen. We willen als CultuurPodium Bovensmilde zoveel mogelijk mensen bereiken om bij te dragen aan behoud van dit monument voor de toekomst en aan de hier te houden culturele activiteiten. Daaraan kunt u in de periode 28 mei tot 5 juni bijdragen deze QR-dode te scannen om uw gift te doneren. We danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

On-line mini concert

Door de coronacrisis hebben we de activiteiten en de programmering van het Cultuurpodium moeten laten vervallen. Om u toch iets te bieden been we miniconcerten opgenomen. Deze zijn te bekijken en te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=Orsp2gj6VOY . Zet de link gerust door naar je eigen contacten waarvan je vermoedt dat ze dit leuk kunnen vinden. We willen een miljoen bezoekers! 

Wij hopen u weer bij ons najaar programma te mogen begroeten.