Mededeling i.v.m. corona

 De afgelopen week is het openbare leven in Nederland – net als in de rest van de wereld – compleet veranderd. Het coronacrisis raakt ook de activiteiten en de programmering van het CultuurPodium. De programma’s van april en mei hebben we daarom moeten laten vervallen.

Wij hopen u weer bij ons najaar programma te mogen begroeten.