2020-2

Op zondag 13 september is er een heel bijzonder optreden van 4 jonge studenten van het Prins Clausconservatorium bij het CultuurPodium Bovensmilde. Jong Talentklas Klassieke muziek van het Prins Claus Conservatorium en het Haydn Jeugd Strijkorkest zullen een zeer gevarieerd programma verzorgen. Lyke Nota (viool), Stella Buitenhuis (viool), Emma van den Hoed (altviool) en Joost de Boer (cello). En muzikale leiding is in handen van cellist/docent/dirigent Jan-Ype Nota. Van solo tot kwartet spelen zij de mooiste muziek van o.a. Mozart, Brahms en natuurlijk Bach. Tevens interviewen we Ru Bijlsma en komt u alles te weten over wederwaardigheden van een zendamateur.

Reserveringen.: In verband met de corona-maatregelen is het programma aangepast. Ook is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. We verzoeken u te reserveren door € 8,50 (tot en met 16 jaar gratis) over te maken op rekeningnummer NL16 RABO 0331 7808 95 t.n.v. Stichting CultuurPodium Bovensmilde en ovv 13 september. Vol is vol! Zonder reservering alleen toegang als er plek is. De deur gaat open om 14.30 uur